سامانه نمایشگاه مجازی سه بعدی به پیشنهاد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان توسط تیمی از مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه هرمزگان اجرا شده است.

این سامانه به شکل تخصصی جهت شبیه سازی فضای سه بعدی نمایشگاه های حضوری طراحی شده است. بازدید کننده می تواند به عنوان اول شخص  وارد غرفه هر سازمان یا شرکت شده، از محصولات، توانمندی ها یا نیازمندی های آن سازمان یا صنعت بازدید نماید. کنترل حرکت کاملا در اختیار بازدید کننده بوده تا حس محیط فیزیکی کاملا شبیه سازی گردد. در کنار هر محصول، مشخصات آن نمایش داده شده و بازدیدکننده در صورت نیاز به برقراری ارتباط و کسب اطلاعات بیشتر در زمینه محصول مورد نظر (به جهت نیاز یا قابلیت تولید و تأمین)، در همان فضای غرفه پیام خود را یادداشت نموده و به مدیر غرفه ارسال نماید. مدیر هر غرفه پیام های مربوطه را مشاهده کرده و می تواند آن ها را تأیید نموده یا پاسخی قرار دهد. پیام های تأیید شده بلافاصله در مراجعات بعدی بازدیدکنندگان به محصول مورد نظر قابل دیده شدن هستند.